Gray Fox Dragon - 4" Plushie

A tiny plush dragon collectible, in gray fox colors.

Red Fox Dragon - 4" Plushie

A tiny plush dragon collectible, in red fox colors.